Inne rezultaty- Other Results

Galeria » Inne rezultaty- Other Results

Nowy sprzęt
W ramach realizacji projektu do klasy języka angielskiego zakupiono nowy komputer, projektor i tablicę interaktywną.

New equipment 
 During the project implementation a new computer, projector and interactive whiteboard were purchased for the English classroom.

Komunikacja
W czasie dwuletniej współpracy prowadziliśmy ożywioną komunikację internetową, która przejawiała się w takich działaniach jak np. wymiana e-maili oraz  video-konferencja, podczas której  uczniowie składali sobie życzenia oraz prezentowali krótki program artystyczny przez Skype. Koordynatorzy i inni nauczyciele z poszczególnych krajów utrzymywali kontakt mailowy przekazując sobie informacje o wspólnych działaniach. Uczniowie pisali do siebie e-maile oraz kontaktowali się poprzez Skype i Facebooka. Utworzono również strony internetowe. 

Communications
During 2-years of co-operation a dynamic communication was developed through such media as video conferences via Skype when students sent holiday greetings and all partner schools presented short artistic performances. Co-ordinatorsand other teachers maintained frequent email contact informing each other about the status and progress of the initiatives. Students also sent mails to each other, they communicated through such social media as Skype and Facebook. Additionally, the co-operating schools created joined websites.

Kalendarz szkolny 2014-2015
Szkoła litewska stworzyła i wydała  trójjęzyczny kalendarz szkolny 2014-2015
ze zdjęciami działań w ramach projektu. Przedstawia on naszą dwuletnią współpracę i przyjaźń

2014-2015 school year calendar.
The Lithuanian school  created 2014-2015 school year calendar in three languages, with photos of the project activities. It shows our two years co-operation and friendship with partners from Poland and the Uk.

Słowniczek angielsko - litewsko - polski
Wszystkie szkoły partnerskie opracowały listę  podstawowych słów i wyrażeń w ich językach ojczystych. Uczniowie i nauczyciel z Castle Academy zredagowali i opublikowali słownik w Northampton.  Podczas ostatniej wizyty podsumowującej projekt, przedstawiciele pozostałych szkół otrzymali nowe słowniki na pamiątkę naszej współpracy.

The English - Lithuanian- Polish Dictionary 
All partner schools prepared  lists of basic words and expressions in their mother tongues. The Castle Academy students and teacher edited and published the dictionary in Northampton. During the final visit summarizing the project, representatives of other schools received new dictionaries to commemorate the cooperation.

drukuj
« powrót
Do góry