Szkolne Dni Profilaktyki

Strona główna » Szkolne Dni Profilaktyki

2017-11-20

        Coroczne, cykliczne zajęcia profilaktyczne odbyły się  w szkole w dniach 13 i 14 listopada. Miały one na celu (w klasach siódmych i klasach gimnazjalnych) wskazanie zagrożeń okresu dojrzewania dla sfery psychoseksualnej młodzieży: zbyt wczesna inicjacja seksualna i jej możliwe konsekwencje, pornografia-dlaczego jest groźna i szkodliwa, zagrożenia związane ze współczesną kulturą rozwiązłości jako coraz częściej przyjmowanej normy w zachowaniu. Brak wiedzy i nieprawidłowe przekonania dotyczące sfery seksualnej. Dostarczenie wiedzy na temat-jak budować sferę seksualną, żeby było zdrowo, bezpiecznie, szczęśliwie i odpowiedzialnie. Zajęcia prowadziła p. Agnieszka Brańczyk- psycholog, seksuolog.

        Te same klasy uczestniczyły też w zajęciach na temat narkotyków- ich różnego oblicza, szkodliwości ich działania dla organizmu człowieka, zwłaszcza młodego. Młodzież poznała rzeczywiste fakty naukowe na temat działania marihuany i innych narkotyków, tym samym zmuszona była do konfrontowania swojej internetowej, wybiórczej wiedzy o narkotykach z wiedzą naukową.

Liczne piosenki, filmiki  z marihuaną w roli głównej, które młodzież ogląda zaciemniają obraz problemu- prawdziwego działania narkotyku. Jej zażywanie wiązane jest z dobrą  i nieszkodliwą zabawą, poczuciem siły i szczęścia. Czy udało się nam obalić istniejące mity? – Zapewne nie, ale skłonić do myślenia już tak.

        Klasy starsze (IV-VI) Szkoły Podstawowej mierzyły się z problematyką cyberprzemocy i tolerancji. Szukały odpowiedzi na pytania czym tolerancja jest i jakie są jej granice. Jakimi postawami i zachowaniem kieruje się osoba tolerancyjna.

Najmłodsze klasy uczyły się bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnej technologii: komputera i Internetu.

Zajęcia prowadzili: Agnieszka Brańczyk, Wanda Gruszka, Agata Hyła-Ignacek, Dominika Antończak.

Poniżej przedstawiamy niektóre z prac uczniów, dotyczące tolerancji, wywieszone na szkolnym korytarzu.

drukuj
« powrót
Do góry