Na skrzydłach przyjaźni

Strona główna » Na skrzydłach przyjaźni

2017-05-18

Wiosenna akcja profilaktyczno-wychowawcza pod hasłem „Na skrzydłach przyjaźni” prowadzona była we wszystkich klasach od II- VI szkoły podstawowej. W trakcie prowadzonych zajęć wychowawczo-profilaktycznych dzieci były zachęcane do pozytywnego myślenia i mówienia o sobie i innych. Spojrzały na przyjaźń jako na relację tworzenia więzi, która rodzi się i wzrasta stopniowo, o ile są spełnione pewne warunki do jej rozwoju. Warunki te, to szczególne cechy osobowe, które dzieci odkrywały w sobie i w swoich kolegach, koleżankach. Za niezbędne cechy większość uznała:

  • Gotowość słuchania drugiej osoby i chęć jej zrozumienia
  • Wrażliwość na potrzeby innych, nie tylko na własne.
  • Gotowość do pomocy w sytuacjach, gdy kolega lub koleżanka tej pomocy potrzebuje.
  • Życzliwość ( opanowanie zazdrości),lojalność, dyskrecja

Położenie akcentu na kształtowanie dobrych relacji w grupach rówieśniczych jest najbardziej uzasadnione w profilaktyce agresji i przemocy. Jeśli stworzony zostanie klimat do jej nie powstawania, poprzez tworzenie i podtrzymywanie pozytywnych relacji opartych o trwałe wartości moralne takie jak życzliwość, uczciwość, dobrze rozumiana tolerancja, wrażliwość na drugiego człowieka.

drukuj
« powrót
Do góry