Etap II

Mikroprojekt „Szlakiem legend i zabytków historyczno – przyrodniczych. Etap II”

Informacje szczegółowe o II etapie:

Projekt „Szlakiem legend i zabytków historyczno – przyrodniczych. Etap II” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Przekraczamy Granice w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 

Całkowite wydatki kwalifikowalne II-go etapu projektu to 19 866,00 EUR.

Projekt „Szlakiem legend i zabytków historyczno – przyrodniczych. Etap II” jest kontynuacją pierwszego etapu projektu o tym samym tytule. W ramach tej części projektu umieściliśmy tablice informacyjne przy niektórych zabytkach oraz przy drodze krajowej 936. Szlak zabytków dodatkowo oznakowano tabliczkami informacyjno - promocyjnymi. Ponadto uczniowie i nauczyciele, po szkoleniu napisali scenariusz filmowy, a następnie nakręcili film promujący szlak legend i zabytków historyczno - przyrodniczych. Aktorami w filmie są uczniowie polscy i czescy, a także nauczyciele i mieszkańcy naszych miejscowości. Projekt realizowano we współpracy ze Szkołą Podstawową z Polskim Językiem Nauczania w Suchej Górnej.

Z efektów projektu przez wiele lat będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, ale przede wszystkim potencjalni turyści, którzy szukają ciekawych miejsc, wartych zwiedzenia. Umieszczenie największej tablicy informacyjnej przy drodze krajowej i jednocześnie dojazdowej do granicy polsko – czeskiej zapewni dostęp do informacji wszystkim, przejeżdżającym przez Syrynię. Zrealizowany w ramach projektu i umieszczony w Internecie film zapewni dostęp do efektów projektu szerokiej rzeszy odbiorców. Wspólna praca wypromuje nasze miejscowości i podkreśli znaczenie współpracy transgranicznej oraz międzypokoleniowej. 

 Działania w obu etapach projektu skierowane były na stworzenie rzetelnej informacji turystycznej, której w naszych miejscowościach brakowało. Nasze działania przyczynią się do zwiększenia ruchu turystycznego w naszych miejscowościach oraz zapewnią także promocję naszych gmin i szkół.

drukuj
« powrót
Do góry