Osiągnięcia uczniów 2016/17

Uczeń » Osiągnięcia uczniów 2016/17

Uczniowie z najwyższą średnią w pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej:

 • średnia 5,42 klasa IV b Julia Jendrysik
 • średnia 5,33 klasa IV b Sobol Natalia
 • klasa IV a Adamek Damian Tomas Tatiana
 • klasa V Halszka Bartosz Muszalik Dominika Wojciechowska Marta
 • średnia 5,31 klasa VI b Jendrysik Emili

Średnia ocen uzyskana przez poszczególne klasy:

 1. klasa IV b średnia 4.81

 2. klasa IV a średnia 4.57

 3. klasa VI a średnia 4.49

 4. klasa V średnia 4.49

 5. klasa VI b średnia 4.48

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017 średnią ocen od 4,75 do 6 uzyskało aż 46 uczniów klas IV – VI SP spośród 104 ogółu. Uczniowie tych klas uzyskali również bardzo wysokie średnie ocen z przedmiotów. Najwyższa średnia to 4,81 a najniższa 4,48. Zostały również wystawione wysokie oceny z zachowania : 28 – wzorowych , 63 – bardzo dobre, 10 –dobrych i tylko 3 – poprawne.

Uczniowie z najwyższą średnią w pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017 w Gimnazjum:

 • średnia 5,56 Paulina Adamek klasa III a
 • średnia 5,54 Natalia Tomala klasa II b
 • średnia 5,38 Paulina Sobol klasa II a

Średnia ocen uzyskana przez poszczególne klasy:

 1. klasa III b średnia 4,15

 2. klasa II a średnia 4,02

 3. klasa I a średnia 3,98

 4. klasa III a średnia 3,97

 5. klasa I b średnia 3,78

 6. klasa II b średnia 3,65

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017 średnią ocen od 4,75 do 6 uzyskało 23 uczniów gimnazjum spośród 119 ogółu uczniów. Uczniowie klas gimnazjalnych otrzymali również wysokie średnie ocen z przedmiotów. Najwyższa średnia 4,15 a najniższa 3,65. Wystawiono wysokie oceny z zachowania: 36 – wzorowych, 56 – bardzo dobrych, 26 – dobrych i tylko 1 – poprawna.

Uczniowie uczestniczyli w różnorodnych konkursach osiągając wysokie wyniki - do najważniejszych należy zaliczyć:

 • Międzynarodowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych „ Radlińskie betlejki” - zajęcie I miejsca w grupie szkół gimnazjalnych
 • udział Pauliny Adamek w rejonowym konkursie z matematyki i zakwalifikowanie się do III etapu
 • udział Natalii Tomala w rejonowym konkursie z biologii oraz języka polskiego i zakwalifikowanie się Natalii Tomala do III etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego
 • 1 miejsce w powiatowych zawodach druzynowych w tenisie stołowym - Julia Migas i Julia Kula,
 • 3 miejsce w pólfinale województwa w zawodach w tenisie stołowym drużynowym,
 • 1 miejsce w drużynowych zawodach powiatowych w łyżwiarstwie szybkim - Aleksandra Stefanow, Zuzanna Grzebuła, Weronika Cuber, Karolina Lupa,
 • 7 miejsce w województwie w druzynowych zawodach w łyżwiarskie szybkim - - Aleksandra Stefanow, Zuzanna Grzebuła, Weronika Cuber, Karolina Lupa,
 • udział Ewy Adamaszek w rejonowym konkursie z języka angielskiego
 • udział i zakwalifikowanie się do finału Marceliny Głąbica w konkursie „ Po naszymu , czyli po Śląsku” organizowanym przez Radio Katowice
 • konkursy przedmiotowe: z historii, geografii ; z biologii ,matematyki biblijny, chemii, fizyki, języka polskiego, języka angielskiego,
 • wyróżnienie uczennicy klasy III a SP Julii Matuła w konkursie na samodzielnie wykonaną kartkę bożonarodzeniową w Gliwicach
 • szkolny konkurs „ Król tabliczki mnożenia” w klasach IV- VI
 • powiatowe rozgrywki piłki siatkowej dziewcząt szkoły podstawowej – dojście do finału
 • dojście do finału powiatowych rozgrywek w turnieju „ O puchar Tymbarku – z podwórka na stadion”
 • półfinały w piłce siatkowej dziewcząt – zajecie 2 miejsca
drukuj
« powrót
Do góry